fredag den 4. september 1970

Til delegerede og gæster ved Nordeuropas Centralkonference

Kære delegerede og gæster ved centralkonferencen!

Hermed indbyder vi til Centralkonferencens samling, der afholdes i Jerusalemskirken, København, fra den 24. - 27. september i år.

Efter det smertelige tab, som vi har lidt efter vor biskops, Odd Hagens, hjemkaldelse, er det vigtigste punkt på dagsordenen valget af en ny biskop.

Årskonferencerne i den nordeuropæiske area blev afholdt i juni og juli i København, i Lappeenranta, i Bergen, i Vetlanda og i Vasa. Gud skænkede os i sin store godhed overalt håbets og glædens ånd og et velgørende hjerteligt, broderligt fællesskab.

I alle konferencer rådede enighed om, at vi skulle vogte og berige den nordeuropæiske areas kostbare arv og vælge en efterfølger for biskop Hagen. Vi har den glade fortrøstning, at kirkens Herre gennem det forestående valg vil lade os finde den mand, der skal lede vor kirkes arbejde efter Hans vilje.

Med hjertelige broderhilsener også i eksekutivkomitéens navn
Friedrich Wunderlich
Biskop.

Bragt i Kristelig Talsmand, 4. september 1970

Ingen kommentarer:

Send en kommentar