mandag den 2. marts 2015

Søster Ane Thomsen

Søster Ane Thomsen
2. marts 1879 - 31. august 1959
Søster Ane Thomsen blev født i Stenum den 2. marts 1879. Hvornår søster Ane begyndte på sygeplejen, ved jeg ikke, men 1909 meldte hun sig til Bethaniaforeningen under forudsætning af, at hun måtte beholde sit arbejde som hjemmesygeplejerske i Løkken og omegn.

Efter en sygdomsperiode i 1912 kom hun til Frederikshavn, hvor hun gik i privatpleje, indtil hun i 1921 fik ansættelse på »Fremtidshåb«, et nyt børnehjem sorterende under Centralmissionen.

Hjemmesygeplejen var en god forberedelse til arbejdet i et stort hjem med mange børn, og søster Ane har fyldt sin plads som få. Hun elskede sine børn, delte sorger og glæder med dem fra den dag, de kom ind, og så længe hun levede.

Søster Ane og hendes børn, svigerbørn og børnebørn havde den glæde, at hun fik lov at opleve sin 80 års dag, og det var en festdag for dem alle. Mere end 40 børn og svigerbørn kom med gaver, sange og blomster og ikke mindst med tak for kærlighed og forbøn gennem hele livet. Skønt søster Ane på dette tidspunkt ikke havde mange kræfter, var det dog en stor oplevelse af glæde for alle.

I maj måned skrev søster Ane i et personligt brev, at hun håbede at kunne være i kirke pinsedag — og samtidig udtrykte hun glæde over at have haft hele familien på besøg samt over al den hjælp, hun var genstand for.

Hvor jeg glæder mig til sommeren, skrev hun, jeg har den smukkeste solnedgang fra mine vinduer, en stjerne kigger til mig aften efter aften.

Søster Ane blev ikke rask mere. Den 31. august 1959 kaldte Gud hende hjem efter et langt og lykkeligt liv.

Vi takker Gud for den indsats, hun fik lov til at yde i sin tjeneste, og vi bevarer mindet om søster Ane med tak.

På mindestenen ved hendes grav står skrevet:
»Du gav dig selv i stort og småt,
der står et spor, hvor du har trådt.
Der er ved enden af din vej,
mange der takker Gud for dig.«
Velsignet være søster Anes minde!

Søster Kristine.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar