søndag den 27. september 1970

Resolution vedtaget på centralkonferencen i København

Til The Secretary of International Affairs Salisbury, Rhodesia.

Repræsentanter for Den forenede Metodistkirke i Norden: Danmark, Finland, Norge og Sverige, samlet til centralkonference i København den 24.-27. september 1970, er blevet gjort bekendt med de vanskeligheder, som kirken i Rhodesia befinder sig i på grund af de politiske vedtagelser, som THE LAND TENURE ACT og reduseret støtte til skolevæsenet.

Gennem international presse og de nordiske medarbejdere i Den forenede Metodistkirke i Rhodesia er vi også blevet underrettet om, at biskop Abel T. Muzorewa nu har fået forbud mod at besøge The Tribal Trust Land. Vi er chokeret over dette overgreb.

Det har altid ligget metodistkirken på sinde at være en opbyggende kraft i Rhodesia. Gennem skole- og lægearbejde har vi forsøgt at bevise dette. Vi må antage, at det også er i enhver stats interesse at forene de bestræbelser, som fremmer hele folkets velfærd.

Gennem aktionen mod biskop Muzorewa, og de tidligere nævnte vedtagelser, som lammer kirkens funktioner, afskærer staten sig positive hjælpekilder. Det, som sker i Rhodesia nu, strider også mod almen enerkendt princip for menneskerettigheder.

Vi vil på Den forenede Metodistkirkes vegne på det stærkeste protestere mod de vedtagelser, som er sat i gang. Vi henstiller til landets myndigheder at revidere sin politik, når det gælder The Land Tenure Act og støtte til skolevæsenet og snarest træffe foranstaltning til at ophæve restriktioner mod kirkens leder, biskop Abel T. Muzorewa.

Vi opfatter det, som er sket, som en krænkelse af den verdensvide metodistkirke og den kristne kirke iøvrigt. Samtidig som det svækker republikken Rhodesias internationale anseelse.

Bragt i Kristelig Talsmand, 3. oktober 1970

Ingen kommentarer:

Send en kommentar