fredag den 11. september 1970

Dagen der har to formål

Vejle har en egen klang i dansk metodismes historie. Det var her, kirken fik sit første fodfæste udenfor København i 1859.

Og det var i Vejle, at den danske metodistungdom organiserede sig i 1892.

Det var også her, vort børnehjemarbejde fik sin start i 1905. Lad os også tilføje, at ingen by udenfor København har haft så mange børnehjemsprojekter som her.

Den første spæde begyndelse fandt sine rammer i det lille Marielund i Vejles Søndermark. Her havde man gennem slægter haft ko og hest på stald og dyrket sine marker. Og børnehjemmet havde da også i mange år både ko og hest og andre tril landbrug hørende dyr.

I 1914 byggedes den nuværende hovedbygning med den gamle bygning som anneks, hvor de mindre børn skulle holde til. Senere fulgte optagelseshjemmet Skovbakken, og endelig i 1943 åbnede det nuværende spædbørnehjem sine døre til afløsning af småbørnsafdelingen i det gamle Marielund. Et glorværdigt kapitel i vort børneforsorgsarbejde!

Den 17. september er det 65 år siden, det første lille primitive hjem blev indviet. 65 år er noget af et kantet tal, og det lyder ærlig talt noget anstrængt at tale om jubilæum. Der ville vel heller næppe være gjort noget særligt ud af dagen, om ikke noget af en begivenhed vil blive knyttet til den.

Den lille hyggelige bygning, der efterhånden har fået mange år på bagen, har i løbet af det sidste årstid fået en ansigtsløftning og en omfattende modernisering og istandsættelse indendørs, så den næppe er til at kende igen. Her er der plads til noget af personalet og en del større børn.

Forstander Niels Knudsen og hustru glæder sig til både at fejre 65 årsdagen og indvielsen af det »nye« gamle hjem, der påny kommer til ære og værdighed og kan aflaste noget af »presset« i hovedbygningen.

Og for den, der har en lille smule sans for historie, er det ikke uden interesse, at det gamle hus i Søndermarken igen kan tages i brug og fortælle mennesker i dag og i morgen, at det var her, det begyndte.

Men mere om dagen senere.  

N. M.

Bragt i Kristelig Talsmand, 11. september 1970

Ingen kommentarer:

Send en kommentar