torsdag den 17. september 1970

Det gamle Marielund er blevet ny

Den 17. september blev en virkelig festdag for Marielund i Vejle, vort ældste børnehjem. Der var fest inde, og der var fest ude.

Septembersolen nikkede også festligt til det hele arrangement, selv om den kunne have gjort det lidt rigeligere.

Og selvfølgelig var der mange gæster, mange, der havde været tilknyttet Marielund før i tiden, bl. a. forstanderparret Tolstrup, der havde ledelsen af hjemmet i 37 år, samt bestyrelse, repræsentanter for myndigheder, skole, håndværkere m. fl.

Og så hjemmets 20 børn, der var det festligste islæt i hele selskabet.

Der faldt også adskillige gaver af. Blandt andre overrakte kontorchef Krøncke fra Direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen en gave på 500 kr. til bøger til børnene.

I sidste nummer af ugebladet gav vi en lille forhåndsmeddelelse om begivenhederne omkring den 17. september. Det var altså 65 års fødselsdag og genindvielse af det første lille hjem, Marielund.

Der er indvendig vendt op og ned på denne gamle historiske bygning, den er totalt ombygget. Og udvendig har den også fået en ansigtsløftning.  Her er nu hyggelige og tidssvarende boligforhold for to assistenter samt for 8 større børn. De ældste af dem har hver sit værelse. Endvidere har børnene en stor og hyggelig fælles dagligstue.

Man vil forstå, at hovedbygningen er blevet betydeligt mere værd for den del af familien, der stadig skal holde til her. Man tør vist sige, at med de stedse stigende krav til hjem og institutioner i dag, ville der ikke være gået så mange år, inden der måtte gøres udvej for udvidelse af hovedbygningen. Derfor er det en lykkelig løsning, forstander Krogh Knudsen sammen med bestyrelsen har fundet.

Ved receptionen faldt der mange rosende udtalelser om nyerhvervelsen. Forstanderen gjorde rede for arbejdet og takkede myndighederne og enhver, der havde ydet sit til arbejdets fuldendelse. Formanden for bestyrelsen, fru Magna Breuning, udtalte bestyrelsens tak — også til forstanderparret for deres arbejde — og ledelse af hjemmet iøvrigt.

Pressen skrev smukt om både kirken og hjemmet — og herfra lykønskes vi endnu en gang med både det nye og det gamle.

N. M.

Bragt i Kristelig Talsmand, 25. september 1970

Ingen kommentarer:

Send en kommentar