fredag den 25. september 1970

Kom Jesus Kristus ihu!

Uddrag af biskop Wunderlichs prædiken ved nadvergudstjenesten fredag i Jerusalemskirken ved Centralkonferencen.

Det er en god tradition at begynde en konference med nadver. Vi kan ikke undvære det. I skriften står der, at disciplene blev glade, da de så Herren. Måtte vi også blive glade over, at Herren er her. I 1. Kor. 11 står der:
»Gør dette til minde om mig«.
Da Herren gav disciplene dette ord, vidste han ikke, at de ville græde over ham ssnere. De skulle tænke på, at Han var dem nær.

Jeg er tit ked af, at vi så ofte går til nadverbordet med sørgelige miner. Vi skal komme med glæde.

Jesus er opstanden, skulle vi så ikke komme til nadveren med glæde. Vort spørgsmål skal være:
»Herre, hvad vil du, at jeg skal gøre?«
Her midt i vor Centralkonference skal vi modtage vor opgave af Jesus Kristus.

Det er ikke altid så let at komme Jesus ihu. Det har ikke altid lykkes for mig.

Paulus skriver: »Glæd jer i Herren«. Herren er nær. Han siger til os i denne stund:
 »Gør dette til min i hukommelse«.

Ved K.B.J.


Bragt i Kristelig Talsmand, 2. oktober 1970

Ingen kommentarer:

Send en kommentar