tirsdag den 15. december 2015

Pastor Chr. Ørsnæs

Af L. P. Bjerno

Pastor Chr. Ørsnæs
1882-1937
Pastor Chr. Ørsnæs fødtes den 15. December 1882 i St. Ejstrup, Efter Uddannelse til Mejerist kom han til Frederikshavn: Her blev han omvendt til Gud og optaget i Menigheden.

Snart voksede Kaldet til Prædikegerningen frem i hans Sind. Dette blev yderligere befæstet under et Ophold paa Vardeegnen, hvor han en Tid vikarierede som Mejeribestyrer.

Her fik han Anledning til at holde Møder paa Landet forskellige Steder og vandt sig mange Venner ved sin frimodige og tilforladelige Forkyndelse.

Efter en Prøvetid i Esbjerg kom Br. Ørsnæs paa vor Kirkes Præsteskole i København under Pastor Chr. Jensens Ledelse, sammen med Hermann Særmark og undertegnede i Eftersommeren 1907.

Han viste sig snart at være en flittig Student. Denne hans Flid i Ungdommens Dage var karakteristisk for ham Livet igennem, baade som Student, hvad hans veludarbejdede og indholdsrige Prædikener vidner om, og som Sjælesørger. I denne Gerning var han trofast og udholdende.

I Søndagsskolegerningen havde han særligt Held. Hvor han var Præst, kunde man være overbevist om, at Søndagsskolen voksede stærkt. Han havde en særlig Evne til at tale til Børnene og vinde deres Kærlighed og Tillid. Han var da ogsaa Redaktør af „Søndagsskolen", vor Kirkes Børneblad, en Aarrække.

Br. Ørsnæs har betjent Menighederne i Rudkøbing, Løkken, Emmaus, Odense, Rønne, Randers og Frederikshavn, det sidste Sted kun i 1½ Aar.

I Januar 1931 gjorde et Nervesammenbrud ham uarbejdsdygtig. Han flyttede med sin Familie til Rudkøbing. Her gav Gud ham et Par Aar, hvor han, omend med stærkt formindsket Arbejdskraft, kunde varetage Prædikegerningen i den lille Menighed.

Den 14. Oktober kaldte Herren sin Tjener hjem efter en langvarig og svær Sygdom.

Br. Ørsnæs er ikke længere blandt os, men Mindet om hans Arbejde og Frugterne deraf vil leve længe blandt os, hvilket vi lakker Gud for.

Velsignet være hans Minde.

Mindeord bragt i Aarbog for Metodistkirken i Danmark 1938

Ingen kommentarer:

Send en kommentar