torsdag den 31. december 2015

Fru Maren Kirstine Møller

Maren Kirstine Møller
1870-1947
Fru Maren Kirstine Møller blev født i Ringgive Sogn 1870 den 31. December, og treogtyve Aar gammel blev hun gift med den jævnaldrende Smed Mathias Møller.

Det blev dog ikke som Smedekone, hun kom til at gøre sin Indsats i Livet. Herren kaldte det unge Ægtepar til sin Tjeneste, og inden længe er de inde i Frelsens Hærs Arbejde, hvor de virkede en halv Snes Aar forskellige Steder i Landet.

Fra 1905 er de inde i Arbejdet indenfor vor Kirke, hvor de indtil Pastor Møllers Død 1939 virkede til Velsignelse for mange Mennesker rundt om i Landet.

Fru Møller var en stille, gudhengiven Kvinde, der havde en egen Evne til at indtage den Plads, hvor hun bedst kunde gavne. Hun var en uvurderlig Hjælp for sin Mand og fulgte ham paa hans Ture rundt om til de forskellige Mødepladser, afholdt af alle, hun kom i Berøring med.

Aarene efter Pastor Møllers Død har hun tilbragt hos sine Døtre. Men hendes Kræfter svandt stille hen, og den 30. Marts kaldte Gud sin Tjenerinde hjem.

Vi takker Gud for hendes Liv og Virke iblandt os og vil ære hendes Minde.

Johs. Kofod.

Mindeord bragt i Aarbog for Metodistkirken i Danmark 1947

Ingen kommentarer:

Send en kommentar