onsdag den 30. december 2015

Enkefru Karen Pedersen

Den 7. Oktober 1947 døde Fru Karen Pedersen, Enke efter Pastor Rasmus Pedersen, paa Betaniahjemmet i Aarhus, hvor hun siden sin Mands Død i Sommeren 1927 havde nydt god og kærlig Pleje.

Fru Pedersen er født i Dinestrup, Fløjstrup Sogn, Svendborg Amt, den 30. December 1872.

I 1892 blev hun gift med Pastor R. Pedersen og stod trofast ved hans Side i de Menigheder, hvor han som Ordets Tjener og Sjælesørger virkede, til de i 1909 gik paa Pension.

En Aarrække boede de i Rudkøbing, hans sidste Embede; og her lærte jeg Fru Pedersen at kende som en elskelig og god Kristen, opofrende og dybt interesseret i Guds Riges Gerning. Hun var en god Ægtefælle og Moder for de to Børn, der voksede op i Hjemmet.

Alle, der kom i Hjemmet, følte den stille Harmoni, som et lykkeligt Familieliv altid bringer. De sidste Aar, inden Herren tog Br. Pedersen hjem til sit, boede de i Rynkeby paa Fyn.

Herren velsigne vor afdøde Søsters Minde iblandt os.

L. P. Bjerno.

Karen Pedersen med familie
 Mindeord bragt i Aarbog for Metodistkirken i Danmark, 1948

1 kommentar:

  1. I Metodistkirkens Årbog 1948 er Karen Pedersens fødselsår rigtigt angivet som 1860 (iht. kirkebogen fra Flødstrup Sogn, Svendborg Amt) og ikke 1872 som skrevet her.

    SvarSlet