mandag den 22. januar 1990

Emil Larsen 90 år

Kendt og respekteret i kirkerne
Pastor Emil Larsen fylder 90 år
mandag den 22. januar.
Emil Larsen omtales med stor respekt i flere frikirker, og han vil for dansk frikirkelighed være en af dette århundredes mest betydningsfulde skikkelser.

Fra barndommen af blev Emil Larsen oplært i den kristne tro. Hans forældre var med i den »gudelige vækkelse« på Mørkøv-egnen, men tilsluttede sig metodismen nogle år før århundredskiftet.

I 1921 blev Emil Larsen optaget på prøve i konferencen, og sammen med sin Lucy gjorde han tjeneste i en række metodistmenigheder.

Emil Larsens helbred var svagt. Og flere gange blev tjenesten afbrudt af sygdom og hårde prøvelser, især i tiden før og under krigen.

Fra 1944 fik Emil Larsen kald til tjeneste i Missionsforbundet, og det blev til to menighedsansættelser. Ved Evangelisk Frikirkeråds stiftelse sidst i fyrrerne var Emil Larsen med.

Forfatter og salmedigter
Studererkammeret har været Emil Larsens arbejdssted nummer et. Med et forfatterskab på omkring 20 skrifter har han markeret sig som en af dansk frikirkeligheds mest skrivende præster.

Forfatterskabet spænder vidt. Som kirkehistoriker har Emil Larsens publikationer udbredt kendskab til vækkelserne i såvel metodismens som Missionsforbundets virksomhed her i landet, og det med en sådan dygtighed, at det blev respekteret ved Kirkehistorisk Institut.

En del kristen skønlitteratur er blevet skrevet eller oversat og bearbejdet ved siden af det faglige.

De fleste vil dog først og fremmest tænke på Emil Larsen som salmedigter. Hans store digtsamling med 70 salmer og sange fik megen anerkendelse allerede ved udgivelsen i 1949. I dag er over 30 salmer og sange optaget i de frikirkelige salmebøger, som er i brug nu.

For 30 år siden var Emil Larsen forstander en periode for Missionsforbundets skole »Øresund«.

Emil Larsens navn er også knyttet til to blade, dels »Morgenstjernen«, som han redigerede i en årrække, og dels det tværkirkelige teologiske tidsskrift »Tro og Liv«, som han tog initiativ til og selv udgav.

Metodistkirken kan være stolte over præsten, salmedigteren og kirkehistorikeren Emil Larsen, som også var en foregangsmand i det økumeniske og tværkirkelige arbejde.

Emil Larsen har nået en høj alder, og med alderen større skrøbelighed. Men Emil Larsen viser altid stor interesse for kirkens arbejde rundt i landet.

Emil og fru Lucy Larsen bor i Kaysergården, Kronprinsessegade 57E l tv., 1317 København K.

Hjerteligt tillykke med 90 års-dagen!

Jørgen Rasmussen

Kristelig Talsmand, Uge 2, 1990

Ingen kommentarer:

Send en kommentar