onsdag den 24. juni 2015

Fru Ane Marie Pedersen

Ane Marie Pedersen
1887-1963
Fru Ane Marie Pedersen, der fødtes i Frederikshavn d. 24. juni 1887, var datter af depotarbejder Jens Christian Larsen og hustru Amalie Olsen.

Den 23. oktober 1917 indgik hun ægteskab med sin forlovede, pastor Berger Peter Pedersen, og hun blev sin mand en god hustru, såvel som en trofast medarbejder i de skiftende menigheder, de betjente, og mange rundt i landet vil mindes dem begge med glæde og tak til Gud.

Sammen med sin mand gav hun børnene, John og Grethe et godt barndomshjem, og efter sin mands pludselige død d. 11. juni 1948 blev omsorgen ikke mindre for børnene og deres familier.

I adskillige år boede fru Ane Marie Pedersen på Betaniahjemmet i Aarhus, hvor hun nød en god og omsorgsfuld pleje, indtil Gud kaldte hende hjem d. 29. december 1963. Begravelsen fandt sted d. 3. januar 1964.

Vi beder Gud trøste børnene, organist John Berger Pedersen og fru Grethe Pedersen, Høng, at de sammen med deres ægtefæller og børn må finde fred i Jesu stærke og myndige ord:
»Jeg er opstandelsen og livet, den, som tror på mig, skal leve, om han end dør«.
Johs. 11. 25.

Æret være fru Ane Marie Pedersens minde.

Andreas Lylloff.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar