søndag den 5. april 2015

Fru Olga Agnete Larsen

Olga Agnete Larsen
1874-1956
Fru Olga Agnete Larsen, enke efter pastor L. C. Larsen, fødtes i Vester sogn, Vejle, den 5. april 1874.

Den 20. december 1892 blev hun viet til pastor L. C. Larsen, og i mere end 63 år fik hun lov til at stå i en præstekones ansvarsfulde gerning, en gerning, der kræver megen selvforsagelse og tro.

Som attenårig begyndte hun sin livsgerning ved pastor Larsens side i menigheden i Aarhus og fortsatte i menighederne i Frederikshavn, Aalborg og Vejle. En årrække var pastor Larsen højskoleforstander.

Her kom fru Larsens praktiske sans og håndelag rigtig til sin ret, og mange vil med glæde mindes fru Larsen fra denne tid. Pastor L. C. Larsens sidste ansættelse var Aarhus, og her har de boet, siden pastor Larsen i 1929 gik i udtjent forhold. Men gerningen var ikke endt hermed, i de syv og tyve år, der er gået siden da, har de trofast stået sammen om kirkens arbejde, indtil døden lukkede deres øjne.

Fru Olga Larsen var den praktiske kvinde og blev som sådan en uvurderlig hjælp for sin mand i hans omfattende arbejde, men sammen med dette kom der fem børn i hjemmet, af disse er de fire i Amerika, mens den femte, en datter, bor i Hellerup.

Pastor L. C. Larsen døde den 9. april 1956, og syv måneder efter, den 8. november 1956, lukkede fru pastor Larsen sine øjne i dødens blund. Vi takker Gud for hendes liv iblandt os og vil bevare hendes minde i vor midte.

Johs. Kofod.

Mindeord bragt i Årbog for Metodistkirken i Danmark, 1957

Ingen kommentarer:

Send en kommentar