torsdag den 16. april 2015

Fru Franciska Gaarde

Fru Franciska Gaarde, f. Guldmann, blev født den 16. April 1865 i V. Tørslev ved Randers.

I sin Ungdom blev hun kendt med Metodisterne og sluttede sig til denne Kirke, som hun forblev et trofast Medlem af til sin Død.

Den 3. Maj 1892 indgik hun i Ægteskab med Pastor S. N. Gaarde, og har nu i 35 Aar delt Lod med ham.

Og dette betyder for en Metodistpræsts Hustru at drage fra Sted til Sted, bryde gamle Forbindelser og knytte nye, at se Børnene oprykket og omplantede atter og atter, og at kunne tilpasse sig til en stadig Skiften af ydre Forhold og under alt dette at bevare Interessen for sin Ægtefælles Virksomhed, for Kirkens Arbejde i Almindelighed og for de enkelte Medlemmer.

I disse Henseender har Fru Gaarde været en god Type paa en Præstekone.

Fru Gaarde døde i Silkeborg den 23. April 1927 og blev begravet i Vejle den 29. s. M. En stor Menneskemængde var samlet om Baaren.

Hendes efterlevende Ægtefælle satte hende et smukt Minde som Hustru og Moder, og senere blev der fra Medlemmer af Silkeborg Menighed og andre talt smukke Ord om den afdødes Gæstfrihed og Dygtighed som Værtinde og Troskab som Menighedsmedlem.

Vi nedbeder Herrens bedste Velsignelse over de efterlevende, Ægtefælle, Børn og Børnebørn.

L. C. Larsen. C. Nielsen.

Mindeord bragt i Aarbog for Metodistkirken i Danmark, 1927

Ingen kommentarer:

Send en kommentar