fredag den 17. april 2015

Enkefru Karen Hansen

Den 17. April 1925 døde Fru Karen Hansen, Enke efter afdøde Pastor H. Hansen. Ved dette Dødsfald har Metodistkirken mistet et gammelt, agtværdigt og trofast Medlem.

Karen og Hans Hansen

Fra Aaret 1872 til Pastor Hansens Død i 1911 stod hun ved en Metodistprædikants Side og delte med ham Kaar, der ikke altid var de blideste. Pastor Hansen var Pioner i Kirkens første Dage i Danmark, og Fru Hansen tog virksom Del i hans Gerning. —

Hendes Søn, Adolf, har vidnet dette:
„Mor var en alvorlig Kristen; hendes Gerning ved Faders Side var større, end mange tror.“ 
Dette Vidnesbyrd ved den danske Konference er sandt, og derfor vil vi ære hendes Minde. —

Vi nedbeder Guds Velsignelse over Hjemmet, hvori hun henlevede sine sidste Dage, hos hendes eneste, tilbageværende Søn og omsorgsfulde Svigerdatter.

Ære være Fru Hansens Minde iblandt os.

P. Rasmussen.    N. P. Nielsen

Mindeord bragt i Aarbog for Metodistkirken, 1925

Ingen kommentarer:

Send en kommentar