onsdag den 25. februar 2015

Anna Lerbæk

Anna Lerbæk 1898-1975
Anna Elisabeth Lerbæk blev født den 25. februar 1898 i Gundsømagle.

Som den ældste af en søskendeflok på syv kom hun i en ung alder til at skulle give en hånd med i arbejdet. Hun hjalp sin fader i stald og i marken og sin moder i køkkenet, ved rengøringen og med pasningen af de mindre søskende.

På den måde opvoksede Anna Lerbæk under forhold, hvor det var naturligt at gå igang med mange forskellige arbejdsformer. Denne barnelærdom fik hun senere brug for i gerningen.

I Vindinge skole afslørede Anna Lerbæk hurtigt sine fremragende evner. Da først hendes kundskabstørst var vakt blev hun en flittig gæst på biblioteket, hvor hun fandt læsestof til at supplere skolelæsningen med.

Gennem en veninde fik hun kontakt med metodistmenigheden i Vindinge. Her fik hun en god åndelig undervisning og efter sin omvendelse blev hun optaget som medlem af kirken. 1920 gik rejsen til Amerika, hvor Frk. Lerbæk fik en omfattende sygepleje - og universitetsuddannelse. Hendes flid og gode evner bevirkede, at hun gennemførte studier, der normalt tager 11 år, på 8 år og opnåede fine resultater.

I 1930 var alt endelig klart til udsendelsen. Rejsen gik til Sandoa i det daværende belgisk Kongo. Her udførte Anna Lerbæk størstedelen af sin store missionærgerning. Det blev en alsidig opgave, der omfattede undervisning, sygepleje, byggeri og landbrug. Den litterære side af frk. Lerbæks gerning må dog særlig understreges. Oversættelsen af bibeldele til lundasproget samt udgivelsen af en afrikansk ordbog vil være til stor gavn i mange år.

Med sin dygtighed, sin flid og åndelige personlighed satte Anna Lerbæk meget igang derude. Arbejdet fortsætter. Der er tændt lys i Afrika. Som metodister i frk. Lerbæks hjemland, har vi al grund til at være taknemlige over, at vor kirke har kunnet opfostre og udruste en så stor åndelig personlighed.

1960 blev Anna Lerbæk pensioneret, hvorefter hun levede sine sidste år på Betaniahjemmet i København.

Den 29. juni 1975 hjemkaldte Herren sin trofaste tjenerinde.

Ære være Anna Elisabeth Lerbæks minde.

Robert Nielsen

Anna Lerbæk blandt gæster fra USA

Mindeord bragt i Årbog for Metodistkirken i Danmark 1976

Ingen kommentarer:

Send en kommentar