søndag den 8. november 2015

Biskop Ole E. Borgen

Biskop Ole E. Borgen døde torsdag 24. mars 2009 på A-hus. med sine nærmeste rundt seg, i en alder av 83 år.

Biskop Ole E. Borgen ble født den 8. november 1925 på Lillestrøm. Her vokste han opp, og var aktivt engasjert i Metodistkirken. Hans opplevelse av kallet til heltidstjeneste førte ham i 1956 til USA for å studere.

I 1963 ble han ordinert som eldste i North Carolina. hvor han også fungerte som menighetsprest. I 1968 tok han doktorgraden ved Drew Universitv med avhandlingen John Wesley on the Sacraments. A theological study.

Ole E. Borgens lederegenskaper bidro til at han i 1968 ble kalt av biskop Odd Hagen til Sverige, der han ble biskopsasasistent og pastor. I 1970 ble han ansatt som sekretær og leder av kontoret til Metodistkirkens Verdensråd i Geneve, inntil han ble valgt som biskop for Nord-Europa i september samme år.

Etter aktiv tjeneste som biskop i 19 år ble han pensjonert i 1989. I perioden 1989-1992 underviste han som professor ved Asbury Theological Seminar i USA. Etter dette dro han og hans kone Marta tilbake til fødebyen Lillestrøm, der de engasjerte seg aktivt i menigheten. Det var et stort tap for ham da Marta døde i 2003.

I internasjonal sammenheng har Ole E. Borgen satt sitt tydelige preg både som teolog og kirkeleder. Bl.a. var han medlem i Metodistkirkens Verdensråds Eksekutiv-komie og delegat til en rekke av Metodistkirkens verdensmøter og til generalforsamlingen i Kirkenes Verdensråd. Som første ikke-amerikaner ble han valgt som president i Metodistkirkens Biskopsråd. Han har også blitt tildelt en rekke utmerkelser og æresbevisninger for sitt engasjement for metodistisk historie og teologi.

Gjennom årene bygde han opp en av de største private samlinger av John Wesley-litteratur man kjenner. Denne ga han for sin død generøst videre til glede og nytte for senere generasjoner, fordelt mellom Oslo og Tallinn.

Som biskop i Norden og Baltikum sto Ole E. Borgen for et tydelig lederskap og forvaltning, kombinert med et ønske om å videreføre vekkelsesarven fra John Wesley. Han var predikanten med evangelistens sinnelag og lengsel.

I 1989 ble Ole Borgen utnevnt som æresmedlem av Metodistkirken i Norge.

Vi lyser fred over hans gode minne.

For Metodistkirken i Norden og Baltikum
Øystein Olsen
biskop

Mindeord bragt i Årbog for Metodistkirken i Danmark, 2009

Ingen kommentarer:

Send en kommentar