fredag den 2. oktober 2015

Fru Anna Nielsen

2. oktober 1869 - 12. juni 1947
Den 12. Juni 1947, faa Dage efter at vor Konference i Fjor sluttede, blev Fru Pastor Nielsen kaldt bort fra Stridens til Hvilens Land.

Fru Anna Nielsen fødtes paa Stopballegaard, St. Velling, Smidstrup Sogn syd for Vejle, den 2. Oktober 1869. Hun var den ældste af en ret stor Børneflok.

En Del af hendes Barndomsliv tilbragtes dog i Vejle i Købmand Henrik Johansens Hjem, og hun fik saaledes Anledning til baade at nyde det friske Landliv paa en større Gaard saavel som til at tilegne sig de Værdier, som Købstaden bragte. Blandt andet blev hun en dygtig Pianist.

I Vejle mødte hun som ung Pige den unge Prædikant N. P. Nielsen, og de to blev enige om at følges ad gennem Livet. I 1889 blev de gift, og deres Samliv blev rigt og godt.

Lige fra deres første Ansættelse i Holstebro og gennem de forskellige Ansættelser senere var Fru Nielsen sin Mands trofaste Hjælper. Hun sparede aldrig sig selv, hun var ofte med paa Besøg i Hjemmene, hjalp med Sang og Musik i Kirken og paa mange andre Maader, hvorpaa en Metodistpræsts Hustru kan støtte sin Mand.

I deres Hjem var der Hygge, og enhver Besøgende følte, at her var der godt at være. Jeg skal aldrig glemme den Hjertelighed, hvormed jeg som syttenaarig blev modtaget ved et Besøg i Holbæk.

I 1942 døde Pastor N. P. Nielsen, efter at have været pensioneret i 16 Aar. Men saa var ogsaa Fru Nielsens Kræfter omtrent udtømte. De sidste Aar tilbragte hun i nær Forbindelse med sin Datter, Fru Dr. Leth i Aarhus, i hvis Hjem hun døde den 12. Juni i Fjor.

Saa er den lille fine, gudfrygtige Kvinde ikke mere iblandt os, men vi velsigner hendes Minde.

Carl Bjerno.

Mindeord brag i Aarbog for Metodistkirken i Danmark, 1948

Ingen kommentarer:

Send en kommentar