lørdag den 3. oktober 2015

Mindeord om biskop dr. theol. Ole Borgen (1970)

Metodistkirkens ekstraordinære centralkonference i København er nu gået over i historien.

Den vil særlig blive husket på grund af den interesse og spænding, der var overfor det bispevalg, der måtte følge relativt hurtigt efter biskop Odd Hagens ret pludselige bortgang.

Valget foregik på konferencens første dag, fredag den 25. september, og Ole Borgen blev valgt i anden omgang med 38 stemmer af 54. Der krævedes for valg tre femtedele af det samlede stemmetal.

Ole Borgen fødtes i Lillestrøm i Norge den 8. november 1925 af forældrene Omar Borgen og hustru Harda. Efter skolegang, ungdomsskole og landbrugsskole fik han sin højere uddannelse i U.S.A.

Han studerede ved Duke Divinity College i Durham, North Caroline og fik sin B. D. (Bachelor of Divinity) i 1962. Derefter fortsatte han sine studier for doktorgrad ved Drew University, Madison, New Jersey, og tog denne i 1968. Han blev ordineret til præst i 1963 og havde præstetjeneste i nogle år i New Jersey.

Fra 1966-69 var han den egentlige leder af bispekontoret i Stockholm, og 1. januar i år tiltrådte han stillingen som sekretær i Metodistkirkens Verdensråd, der har kontor i Geneve, og han var den egentlige leder af dette kontor. Biskop Borgen blev i 1949 viet til Martha Rygge. Der er i ægteskabet to børn. Det er i korte træk vor nye biskops data.

Som man vil forstå, er biskop Borgen en alsidig mand, og hans valg blev da også hilst med megen glæde. Han er særdeles godt kendt i Skandinavien, og han har talt i adskillige danske metodistkirker.

Uden tvivl vil biskop Ole Borgen og hans frue få et enstemmigt »velkommen« fra den hele metodistbefolkning i Danmark. 

N. M.

Bragt i Kristelig Talsmand, 3. oktober 1970

Ingen kommentarer:

Send en kommentar