fredag den 21. august 2015

Fru Louise Jensen

Louise Jensen
1874-1965
Laura Louise Emilie Jensen, født Rasmussen, fødtes i Kalundborg den 21. august 1874 af forældrene købmand Rasmus Rasmussen og hustru Emilie, født Larsen.

Hun opvoksede i et godt og velsitueret hjem og fik den bedst mulige skoleuddannelse. I sine yngre år havde hun, hvad man dengang kaldte en lille pogeskole, og var senere tilknyttet sin fars forretning.

Louise Jensen var kusine til vor første missionær Vilhelm Rasmussen, og gennem ham kom hun i forbindelse med Metodistkirken. Hun var Bethesdakirkens første organist og passede denne tjeneste med en sjælden trofasthed og omhu.

Den 30. januar 1917 ægteviedes hun til daværende præst i Helsingør, Peter Martin Severin Jensen, og de levede sammen i et lykkeligt ægteskab, til han døde i Kalundborg den 1. august 1927.

I 1946 flyttede fru Jensen til København, hvor hun de sidste 11 år boede på Centralmissionens Hjem for Ældre, og her døde hun den 29. december 1965, godt 91 år gammel.

I over 70 år var fru Louise Jensen medlem af Metodistkirken. Hun hørte til de stille i landet og var nok af den gamle skole, men fromhed, flid og trofasthed var nogle af de adelstræk, der prægede hendes liv. Hendes noble og stilfærdige færd skabte respekt om hende, altid mild og glad og havde kun gode ord til hver, hun mødte.

Æret være fru Louise Jensen minde!

Niels Mann.

Mindeord bragt i Årbog for Metodistkirken i Danmark, 1966

Ingen kommentarer:

Send en kommentar