torsdag den 6. august 2015

Fru Christiane Rogert

Christiane og A. Rogert
Fru Christiane Rogert, der fødtes i Varde d. 6. august 1880, var datter af murermester Christen Nielsen og hustru Maren Christiansen.

Den 14. november 1903 blev hun i Vor frelsers Kirke, Varde, viet til pastor Andreas August Rogert, og de fik lov til at leve sammen i et langt og harmonisk ægteskab, og i menighederne, som de gennem årene betjente, vandt de sig mange venner.

I tiden 1919—26 var pastor A. Rogert tillige leder af den teologiske skole, henholdsvis i København og i Aarhus, og vi er flere, der står i dyb taknemlighedsgæld til det afholdte præstepar for den tid, vi tilbragte sammen med dem under uddannelsen til vor fremtidige gerning i kirken.

I 1948 blev pastor A. Rogert pensioneret, og sammen med sin hustru flyttede han til Svendborg.

Men deres fælles otium, som de begge havde glædet sig til, blev ikke langt, idet pastor A. Rogert allerede døde d. 24. januar 1949.

Fru Christiane Rogert blev imidlertid boende i Svendborg, indtil hun for et par år siden efter en længere sygdomsperiode flyttede til Aarhus, hvor hun på Betaniahjemmet nød en god og omsorgsfuld pleje, til døden d. 28. januar 1964 kaldte hende hjem til Gud.

Begravelsen fandt sted i Svendborg d. 1. februar 1964.

Æret være fru Christiane Rogerts minde.

Andreas Lylloff

Mindeord bragt i Årbog for Metodistkirken i Danmark 1964

Ingen kommentarer:

Send en kommentar