lørdag den 15. august 2015

Diakonisse Ella Petersen

Ella Petersen
1894-1979
Ella Petersen, født 15. august 1894 døde på Betaniahjemmet i Århus den 6. oktober 1979 og blev begravet fra kirken i Århus den 11. Oktober.

Søster Ella er udgået fra menigheden i Kalundborg og efter sin uddannelse til sygeplejerske blev hun inspireret af den gerning frøken Lambrecht udførte i denne menighed i den første sygeplejeforening vor kirke havde i Danmark, og som frk. Lambrecht påbegyndte i 1894 og fortsatte med i 40 år.

Søster Ella begyndte i Betaniaforeningens tjeneste i 1925 og blev indviet til gerningen af biskop R. Wade ved årskonferencen i Svendborg i 1928 sammen med 4 andre diakonisser, af hvilke nu kun lever Irma Frederiksen i København.

I en lang årrække havde søster Ella sin gerning på Betaniahjemmet i Århus og omkring 193o var hun også ofte ude i privat pleje i forskellige hjem.

Den 1. oktober 1939 åbnede Betaniaforeningen et sygehjem i Rigensgade 21 på 1. etage, og her blev søster Ella ansat som leder, og denne gerning varetog hun indtil hun blev pensioneret 1. april 1964. Da det ikke var muligt at finde en ny leder til dette hjem, blev det lukket.

Søster Ella udførte i sin tid i København tillige et stort arbejde i menigheden, bl.a. var hun en årrække MK-formand for Jerusalemskirkens MK.

Søster Ella var et meget flittigt og arbejdssomt menneske med stor viljestyrke til at løse de opgaver, der blev henlagt til hende.

Ved sin pensionering rejste hun til Århus for at leve sit otium med venner fra ungdommens dage, men hun havde næppe regnet med, at så mange af ungdomsvennerne var borte og store forandringer var sket. Men hun fik en god bolig, og selv om hun var meget gangbesværet klarede hun sig forbavsende godt, indtil hun et par år før sin død søgte ind på hjemmet i Århus, hvor hun fik to gode år.

Ære være søster Ellas minde.

Henry Minet.

Mindeord bragt i Årbog for Metodistkirken i Danmark 1980

Ingen kommentarer:

Send en kommentar