mandag den 25. maj 2015

Søster Damaris Raun

Damaris Raun
1907 - 1978
Søster Damaris Raun, født 25. maj 1907, døde i København efter få dages sygdom, fredag den 20. oktober 1978.

Søster Damaris er udgået fra menigheden i Slagelse og kort efter sin uddannelse til sygeplejerske begyndte hun sit arbejde i Betaniaforeningen i 1937 og blev indviet som betaniasøster ved årskonferencen i Frederikshavn i 1939.

Indenfor Betaniaforeningens rammer arbejdede hun bl.a. på plejehjemmet "Skovvang" i Århus, som Betaniaforeningen i sin tid overtog efter, at bygningen i nogle år havde været ramme om vor kirkes første højskole.

Da denne bygning med ret store jordarealer i 1943 blev solgt til Århus kommune, kom søster Damaris til Vejle for at arbejde i menighedsplejen i denne by, og i begyndelsen af 1950 kom hun til Århus og blev medarbejder i Betaniaforeningens hjemmesygepleje indtil denne i 1956 blev overtaget af det offentlige, som følge af en ny lovgivning. Herefter fik søster Damaris sit virke på Betaniahjemmet i Århus indtil hun i 1975 blev pensioneret.

Ligegyldigt hvor søster Damaris virkede, var hun agtet og respekteret for sin gerning og de patienter, der var hende betroet fik en god og kærlig pleje. Der stod meget respekt om søster Damaris og hendes arbejdsindsats, og gennem mere end 20 år var hun mig en meget værdifuld medarbejder.

I kirkens arbejde var søster Damaris også meget trofast. Kun yderst sjældent svigtede hun de anledninger, hvor kirken kaldte, og i adskillige år var hun medlem af menighedsrådet i Århus og formand for M.K. i samme by. Som M.K. formand gjorde hun en meget betydelig indsats .

I 1976 flyttede søster Damaris til København og sluttede sig til Betania menighed, hvor hun faldt godt ind i rammerne og straks blev aktiv i arbejdet.

Søster Damaris blev bisat fra Betaniakirken i København den 26. oktober 1978 .

Ære være søster Damaris minde.
Henry Minet.

Mindeord bragt i Årbog for Metodistkirken 1979

Ingen kommentarer:

Send en kommentar