fredag den 8. maj 2015

Søster Kristine Pedersen

Kristine Pedersen
1885-1962
Kristine Pedersen blev født i Nørre Tranders den 8. maj 1885. Søster Kristine kom tidligt i forbindelse med den daværende menighedskreds, der holdt møder i Højskolehotellets sal i Silkeborg, hvor hun i 1899 blev overhørt af pastor H. Hansen.

Som ganske ung kom søster Kristine nogle år i huset i Jelling Præstegård, og her modnedes tanken om at blive sygeplejerske, og søster Kristine begyndte kort efter sin uddannelse på Århus kommunehospital med supplerende uddannelse på kolonien Filadelfia.

Efter endt uddannelse meldte søster Kristine sig til tjeneste i Betaniaforeningen i 1917, og i 1919 blev hun indviet til gerningen. Hun gjorde tjeneste på sygehjemmet i Rigensgade, og i en ung alder blev hun leder af dette.

Da pastor Chr. Jensen i 1928 lå meget syg, blev hun kaldt til Århus for at bistå ham i arbejdet, og da pastor Jensen sidst på året døde, blev hun leder af hjemmene i Århus — et arbejde, hun bestred, indtil hun i 1952 gik på pension.

Søster Kristine var det naturlige midtpunkt i søstrenes liv, og da hun efter et langt og strengt sygeleje døde den 10. januar i år, føltes det, som et kapitel af Betaniaforeningens historie var skrevet til ende. Hun stod som eksponent for en tid, hvor kaldet og tjenesten var i højsædet på de materielle værdiers bekostning.

Søster Kristine var et meget virksomt menneske, og hun fulgte til det sidste med levende interesse med i alt det nye, som rørte sig i tiden. Til hun blev alvorligt syg, deltog hun i kursusvirksomhed og fulgte forelæsninger på universitetet. Også i menigheden i Århus sluttede hun trofast op om arbejdet og fulgte hele kirkens indsats med en vældig interesse.

Hun havde en glimrende evne til at omgås mennesker af alle typer, og det har været hende til stor hjælp i hendes daglige gerning, hvor berøringsfladen med andre mennesker var meget stor.

Søster Kristine elskede at komme på rejse til fremmede lande i sine ferier, og disse ture til en stor del af Europa gav hende impulser og styrke til årets ofte lange arbejdsdage.

Kristine Pedersen - på sin 50 års dag i 1935
Ved sin død boede søster Kristine på den stue, hvorfra hendes virke gennem de mange år udgik, og fik de sidste måneder en god og kærlig pleje af sine kære medarbejdere.

Under stor deltagelse blev søster Kristine bisat fra kirken i Århus den 15. januar i år, og efter bisættelsen var der et samvær på Betaniahjemmet, hvor mange takkede hende for venskab og veludført gerning.

Vi ærer søster Kristines minde iblandt os.

Henry Minet.

Mindeord bragt i Årbog for Metodistkirken i Danmark 1962

Ingen kommentarer:

Send en kommentar