tirsdag den 27. januar 2015

Søster Agnes Bjerløv

Agnes Bjerløv 1884-1968
Søster Agnes Bjerløv er født 27. januar 1884 i Vejle som datter af politibetjent Bjerløv.

Søster Agnes fik sin sygeplejeuddannelse på almindeligt hospital i København (nu De gamles By). Derefter kom hun til Århus Kommunehospital for yderligere supplering og senere på Fødselsanstalten i Århus.

Efter sin uddannelse indtrådte søster Agnes i Betaniaforeningens tjeneste i 1918, og i en årrække virkede hun i Vejle som privatsygeplejerske, særlig barselpleje i store herskabshjem, hvor det dengang var almindeligt med egen sygeplejerske.

I denne gerning blev hun meget afholdt på grund af sit sirlige og lidt fornemme væsen, og hun fandt mange venner, som hun gennem mange år havde kontakt med. Senere fik hun sin gerning som leder af Betaniaforeningens virksomhed i Rigensgade i København, og nogle år var hun leder af hjemmet på Kong Georgsvej, det daværende »Athen«.

I 1935, efter en sygdomsperiode, kom søster Agnes til hjemmet i Århus og overtog arbejdet på en afdeling her. Helbredet var imidlertid ikke så godt, og søster Agnes fik orlov for al tage til Vejle for at være husbestyrerinde for en svoger.

Da han døde seks år senere, gik søster Agnes i 1952 på pension og flyttede til Århus, hvor hun boede på hjemmet til sin død. Søster Agnes fik som pensioneret søster en række gode år og var en god og trofast støtte også i menigheden i Århus.

I de sidste år tog kræfterne mærkbart af, men under sygdommen satte hun hele sin lid til Jesus, hos hvem hun fandt den styrke, hun behøvede fra dag til dag.

Måtte mindet om hende, der som ung hørte kaldet fra Gud og fulgte det i en tro tjeneste, også virke et kald hos os i dag til at lytte til Guds røst og følge den. Søster Agnes sov stille ind 30. marts 1968.

Æret være søster Agnes Bjerløvs minde.

Henry Minet.

Mindeord bragt i Årbog for Metodistkirken i Danmark, 1968

Ingen kommentarer:

Send en kommentar