fredag den 30. januar 2015

Frederikshavn fremlægger projekt til nyt kirkebyggeri (1970)

Biskop Hagen var torsdag den 15. januar midt i snevejret i København for på Bethaniahjemmet på Kg. Georgsvej at møde hovedbestyrelsen og byggekomiteens repræsentanter fra Frederikshavn.

Dagen blev benyttet til drøftelser af det fremlagte projekt til en ny kirke, som er udarbejdet af arkitekt Villy Jørgensen og blev fremlagt af ham og tømrermester N. Chr. Jørgensen.

Desuden var vaskeriejer Arne Berg og overlæge Frede Johansen med, idet han også sidder som medlem af kirkens hovedbestyrelse, hvor jo iøvrigt også nordre distrikts distriktsforstander, pastor Svend Åge Holm, kunne komme med udtalelser om sagen.

Baggrunden for nyt kirkebyggeri er, at den gamle kirke og præstebolig nu ligger i et kvarter, hvor byplanen vil forandre omgivelserne, så det bliver kontorer og andre forretningsbygninger, der vil komme til at dominere, og at det desuden vil koste mange penge at reparere de gamle bygninger, hvilket er nødvendigt.

Sparekassen har givet kirken et godt tilbud, der vil blive en god hjælp til financiering af projektet, idet de bestående bygninger og grund vil blive betalt med kr. 925.000. Hovedbestyrelsen går ind for denne handel.

Med stor glæde fremlagde man fra Frederikshavn ovenstående smukke projekt, som man var nået frem til. Man ønskede at komme i gang snarest muligt. Da det har været skik og brug, at en sådan sag først forelagdes for årskonferencen, vil sagen blive udsendt gennem biskoppen og årskonferencens sekretariat til vore lægrepræsentanter og præster til afstemning.

Over disse linier ses kirken med klokketårn, menigheds- og ungdomslokaler i en med gang til kirken forbundet bygning samt præstebolig. Kirken kommer til at ligge i et stort boligkvarter.

Det ser ud til, at vi har mod på fremtiden, og vi er spændte på det endelige resultat af denne sag.

Red.

Bragt i Metodistkirkens Ugeblad, Kristelig Talsmand, 30. januar 1970

Ingen kommentarer:

Send en kommentar