fredag den 30. januar 2015

Pastor Ejler Sørensen 85 (1970)

Præsten, maleren, globetrotteren, ynglingen pastor Ejler Sørensen, Vølundsgade 44, Sønderborg, runder de 85 lørdag den 31. januar.

Forstå det, hvem der kan, men det skal efter sigende være rigtigt.

Ejler Sørensen er københavner af fødsel, og det er ikke uinteressant at høre ham fortælle om sin københavnske barndom, fuld af lune som han er. Københavner med K har han dog aldrig været. Han var nærmest Valby-dreng med meget nær tilknytning til selve hovedstaden, hvor han havde sin skolegang og fik sin uddannelse som materialist.

I de unge år gik det ham, som det gik så mange unge i hine tider: han magtede ikke sin udlængsel, og en dag strøg han til USA. Her sluttede han sig til metodistkirken, og det var også her, han mødte kaldet til den gerning, der skulle blive til den livslange præstetjeneste herhjemme. Godt at USA ikke adopterede ham!

Han begyndte sin uddannelse på vor præsteskole i København i 1909, og senere betjente han adskillige menigheder ud over landet, til han i 1944 knyttedes til Jerusalemskirken og Centralmissionen, og hvor han og jeg delte 12 lykkelige år sammen i et sjældent harmonisk samarbejde.

Han viste sig her som den altid fine og noble personlighed, man fuldt ud kunne stole på, og hvis ord i enhver henseende stod til troende.

Pastor Sørensen har haft en meget lang arbejdsdag bag sig. Han har altid været en sjælden trofast og flittig menigheds-forstander, og hans færden overalt i kirke og hjem skabte respekt om hans navn.

Apropos: Hjem. Ejler Sørensen er en husbesøger af Guds nåde. Han er i besiddelse af evner og sind til at omgås mennesker på tomandshånd, der er ud over det almindelige, og som jeg tror, enhver prædikant har lov til at misunde ham. Det har jeg i hvert tilfælde altid gjort. Og i denne fine tjeneste fortsætter han den dag i dag i Sønderborg, hvor han nu har boet i en del år.

Ejler Sørensen er en meget belæst mand. Han ved meget, og det er derfor altid interessant at skifte ord med ham. Sjælden bliver man træt i en samtale, hvor han er deltager. Og han har altid rejst meget, hvilket også mærkes i omgang med ham.

Det var en meget stor sorg for vor ven, da han mistede sin hustru, som havde været ham en stor hjælp i arbejdet. Han har den glæde at bo i nærheden af sin datter, lægesekretær Else Hauptmann Møller, enke efter driftsleder, cand. pharm. Erik Hauptmann Møller. Hans søn, Harald Mann Sørensen, er laboratorieforstander i Odense.

Vi er rigtig mange, der siger et stort og hjertevarmt til lykke til pastor Ejler Sørensen på hans store runde dag.

Niels Mann.

Bragt i Metodistkirkens Ugeblad, Kristelig Talsmand, 30. januar 1970

Ingen kommentarer:

Send en kommentar