søndag den 3. januar 2016

Fru Anna Sørensen

Fru Anna Sørensen, f. Mann, der fødtes i Voldby pr. Hammel, den 3. januar 1888, var datter af Jens Mann og hustru. Senere flyttede familien til Randers, hvor de fik tilknytning til metodistmenigheden.

Anna Mann mødte på sin vej pastor Ejler Sørensen, til hvem hun blev viet i Randers den 16. december 1918.

Pastor Sørensen, der i nogle år havde opholdt sig i U. S. A., var antaget i kirkens tjeneste i 1912 og var på det tidspunkt, de blev viet, ansat ved menigheden i Ålborg. Undergivet Metodistkirkens flyttesystem, udøvede de sammen gennem årene en særdeles trofast tjeneste i flere menigheder.

Sidst i Jerusalemskirken, hvor de gjorde tjeneste i tolv år, indtil de i 1956 trådte over i de pensioneredes række. De blev dog boende i København indtil foråret 1963, hvor de flyttede til Sønderborg, for at være i nærheden af datteren og svigersønnen der.

Fru Sørensen, der i flere år havde haft et skrøbeligt helbred, blev alvorlig syg efter et par måneders forløb og kom på hospitalet, hvor hun døde den 31. juli 1963.

Fru Anna Sørensen var en god mor for sine to børn og en trofast medhjælper for sin ægtefælle. Og som det er sagt om pastor Sørensen, at han er en israelit, i hvem der ikke er svig, kunne det med lige så fuld ret siges om fru Sørensen. Hun levede sammen med sin mand, for at tjene i den gerning, der var blevet deres ungdoms kald.

Æret være fru Anna Sørensens minde!

Ole Olesen.

Mindeord bragt i Årbog for Metodistkirken i Danmark 1964

Ingen kommentarer:

Send en kommentar