mandag den 18. januar 2016

Fru Anna Marie Nielsen

Anna Marie Nielsen
(1872-1953)
Fru Anna Marie Nielsen, f. Andersen, enke efter pastor Chr. Nielsen, var datter af husejer Anders Jensen, Odense, og fødtes i Odense d. 18. januar 1872.

I sin tidlige ungdom fik hun forbindelse med Metodistkirken. Det var især pastor J. J. Christensen, der blev Guds redskab til at ledt hende ind i bevidst gudsforhold igennem Metodistkirkens møder i salen ved Albani bro og i Sct. Jakobs kirke.

I forbindelse med kirkens årsmøde i Odense traf hun den unge, begavede og gudfrygtige præst, pastor Niels Carl Christian Nielsen, og de to unge knyttede den forbindelse, der varede i 53 gode år. Den 24. november 1893 blev de viede.

Medens hendes mand tog energisk fat på de mange opgaver, der blev betroet ham at tumle med som præst i kirken, og ofte var på rejse, passede hun hjemmet og børnene, der voksede op i hjemmet og gjorde samtidig sit til, at menighedens medlemmer og venner kunne finde sig hjemme i deres hjem og gerne kom der.

Skønt hun beskedent holdt sig tilbage, fik hun dog, grundet på kirkens flyttesystem, en stor berøringsflade med vort folk, idet hun som prædikantens hustru kom til at færdes i menighederne i Esbjerg, Løkken, Hjørring, Sct. Jakob, Odense, Rudkøbing, Frederikshavn, Århus, Vejle og Horsens.

— Hendes stille fordringsløse optræden, hendes afgjorte gudsforhold og rene karakter var med til at danne den dybe resonansgrund i børnenes sind, der bevirkede, at de gik i forældrenes spor og blev Gud og kirken tro. Hun hørte til de stille i landet, der betød rigtig meget for både hjem og menighed.

Efter at pastor Chr. Nielsen 1937 var trådt i udtjent forhold, boede døtrene Margrethe og Elise sammen med forældrene i Horsens, og det vakte glæde og opmuntring, når Erik Uhrup med familie, Esther eller Johannes fra Kanada kom på besøg.

En lignende indflydelse øvede de gode breve fra datteren Karen i USA. Vennerne i Horsens husker særlig godt de festlige anledninger, da der var »åbent hus« i hjemmet på pastor Nielsens fødselsdag.

Efter hendes mands død d. 18. juli 1946, blev fru Nielsens helbred svagere og svagere, og hendes to hjemmeværende døtre plejede hende kærligt. Kræfterne ebbede langsomt ud, og døden fandt hende rede.

Den 17. november 1953 fik hun hjemlov, og d. 21. november blev hun under stor deltagelse begravet fra vor kirke i Horsens.

Æret være fru Nielsens minde!

Mindeord bragt i Årbog for Metodistkirken i Danmark 1954

Ingen kommentarer:

Send en kommentar