tirsdag den 10. marts 2015

Pastor Jørgen Vilhelm Jørgensen

Jørgen Vilhelm Jørgensen
10. marts 1889 - 11. juli 1959
Pastor Jørgen Vilhelm Jørgensen blev født i Dalum sogn ved Odense den 10. marts 1889 som søn af arbejdsmand Hans Jørgensen og hustru Mariane Vilhelmine Jørgine Knudsen.

I det lille og jævne hjem, hvor han voksede op, modtog han en stærk åndelig påvirkning, og når han tidligt fandt ind på Guds vej, tilskrev han det selv indflydelsen fra fromme og bedende forældre.

Tidligt mødte kaldet ham, at blive et Herrens vidne, og blot 20 år gammel rejste han til Amerika med det for øje at lade sig uddanne til præst i vor kirke.

Efter at have frekventeret den skandinaviske prædikantskole i Evanstone, fik Jørgensen sin første ansættelse i Rutland i staten Iowa, han kom senere til Forest City i samme stat. Den sidste ansættelse pastor Jørgensen havde i Amerika var i Racine i Visconsin, hvor han bl. a. havde den glæde at få en ny kirke opført.

Den 10. december 1912 indgik pastor Jørgensen ægteskab med sygeplejerske Karen Marie Elisabeth Iversen, som han havde lært at kende i ungdomsforeningen i »Emmaus«, Odense. Brylluppet stod i Rutland i Iowa. Fru Jørgensen, der overlever sin mand, var ham en god hustru og en trofast medhjælper i arbejdet samt en kærlig mor for de fem børn, der er vokset op i hjemmet.

I 1920 overførtes pastor Jørgensen til den danske årskonference og fik sin første ansættelse i Randers, senere har han betjent menighederne i Vejle, »Betania«, Kbhvn., Frederikshavn, Esbjerg, »Sct. Jakob«, Odense, Randers 2. gang og Holbæk. I 1954 trådte han i udtjent forhold og bosatte sig i Odense.


Vennesæl og hjertelig som pastor Jørgensen var, havde han ikke vanskeligt ved at tale med mennesker, og det hjalp ham i hans gerning ved den personlige sjælesorg. I det hele taget var præstefamilien Jørgensen afholdt i de menigheder, de betjente. Blandt kollegaer i konferencen vil Jørgensen blive mindet som en god broder og ven.

Pastor Jørgensen sov stille ind i døden lørdag den 11. juli 1959. Han ramtes et par dage før af en hjerneblødning, der lammede ham totalt og gjorde ham bevidstløs, og kræfterne ebbede stille ud.

Vi siger Gud tak for hvad han gav os gennem pastor Jørgen Vilhelm Jørgensens liv og virke, og vi nedbeder Guds rigeste velsignelse og trøst over hans hustru, børnene og deres familie.

Æret være hans minde!

H. Jacobsen

Mindeord bragt i Årbog for Metodistkirken i Danmark, 1960 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar