onsdag den 25. maj 2016

Mindeord: Pastor Ejler Busch Andersen (72)

Ejler Busch Andersen
1944-2016

Ejler var i går i gang med at slå græsset udenfor sit sommerhus.

Hans kone Ingrid undrede sig over, at græsslåmaskinen ikke blev startet igen efter at være stoppet. Hun fandt Ejler liggende ved siden af, sandsynligvis død af hjerteslag.

Ejler kom som ung med i Metodistkirken i Rønne. Her var han stærkt engageret i spejderarbejdet og ungdomsforeningen.

På et højskoleophold mødte han Ingrid, som han blev gift med og fik tre børn.

Ejler kom til Esbjerg, hvor han først arbejdede på Vestfrost og dernæst blev ansat som KFUM sekretær og arbejdede med unge mennesker. Det var også i Esbjerg, at Ejler blev lægprædikant i Metodistkirken.

Ejler fik kald til præstetjeneste og begyndte som lokalpastor i Silkeborg. Derefter kom Ejler til Rønne, hvor han var præst i sin hjemmenighed i Zionskirken. Efter tiden i Rønne kom Ejler til København, hvor han dels har været medarbejder og præst i Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen på Østerbro.

Ejler havde en særlig evne til at se, rumme og knytte forbindelse til de svage og marginaliserede i samfundet, og det var særlig på det område hans faglighed og menneskelige varme udfoldede sig.

De sidste år på arbejdsmarkedet var Ejler ansat i Københavns Kommune, hvor han arbejdede med hjemløse og socialt udsatte mennesker.

Ejler var udnævnt som præst ved Betaniahjemmet på Frederiksberg, da han døde på Aldersgatedagen den 24. maj, 72 år gammel.

Bisættelsen foregår lørdag den 28. maj kl. 13.00 i Jerusalemskirken i København.

Æret være Ejler Busch Andersens minde.

Distriktsforstander Keld Munk

Ingrid og Ejler

Ingen kommentarer:

Send en kommentar