tirsdag den 2. februar 2016

Lidt om de to første år af Strandby Metodistmenigheds selvstændige historie

Af Ole Olesen, 1988

Året 1928 blev i høj grad skelsættende for Metodistkirkens medlemmer og venner, som var bosiddende nord for Frederikshavn, nærmere betegnet Strandby i Elling sogn, samt Jerup og Bollehede.

Indtil den 26. august 1928 var hele den del af Vendsyssel, hvad Metodistkirkens medlemmer angår, en del af menigheden i Frederikshavn. Der havde åbenbart i længere tid været et fremherskende ønske blandt den del af menighedens medlemmer om at blive udskilt som selvstændig menighed.

Den endelige beslutning herom blev taget ved årskonferencen i 1928. Det faldt i min lykkelige lod at blive den af den daværende præstestand, hvis navn på ansættelseslisten blev knyttet til denne nye menighed.

Menigheden betegnedes de første år som Strandby-Jerup Metodistmenighed. Det var sikkert en særdeles naturlig betegnelse, da en ikke ringe del af menighedens virke faldt i Jerup og Bollehede og en ikke uvæsentlig del af menighedens medlemmer boede i dette område.

I Strandby havde menigheden til huse i den bygning, der oprindelig var mødested for en ret økumenisk sammensat forsamling, men som efterhånden gled helt over på metodisternes hænder.

Denne kirke var givetvis hele menighedens kirke og samlingssted. Men i Jerup holdtes der regelmæssigt ugemøder i Metodisthjemmet »Vanggård«, dog ved visse anledninger i forsamlingshuset.

I Bollehede holdtes møderne skiftevis i metodisthjem og i forsamlingshuset. Der var varme og inderlighed over møder og gudstjenester såvel i Strandby som i disse to udposter.


Begynderårene blev nok noget præget af, at det var noget nyt at være selvstændig og skulle tage ansvaret for menighedens åndelige og timelige vel.

Men der var kvinder og mænd i menigheden, for hvem det åbenbart var en naturlig sag at gå ind under ansvaret. Og det kan uden tvivl siges med rette, at allerede de to - for mig alt for korte - år, jeg fik lov at blive og virke i menigheden, var det mærkbart, at der skete en god udvikling i retning af at bygge en god og solid menighed op.

Denne udvikling fortsatte, under Guds velsignelse, i rigeligt mål, også i de årtier, der er gået siden. På en særlig måde er det lykkedes blandt andet at få ungdommen draget ind i menigheden.

Med disse linier ønskes menigheden lykke og Guds velsignelse i al fremtid!

Artikel bragt i jubilæumsskriftet Strandby Metodistmenighed 1928-1988

Ingen kommentarer:

Send en kommentar